MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CleproX Model: X-1/40 (1 motor)

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm